• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color

Priimamasis

Tilžės g. 39, LT-91255 Klaipėda
Tel./faks. (8 46) 383580
el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

Raštinės vedėja Gileta Radvilienė

Raštinės darbo laikas:
I-IV 8.00-16.30
V 8.00-15.30

Pietų pertrauka:

12.00-12.30

(Informacinis lankstinukas pirmokams. PDF)

DĖL PRAŠYMŲ MOKYTIS 2020–2021 MOKSLO METAIS REGISTRAVIMO PRADŽIOS

Prašymai mokytis 2020–2021 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti:
1. nuo š. m. kovo 2 d. 10 val. į 1 klases;
2. nuo š. m. kovo 5 d. 10 val. į 5 klases.

Prašymai informacinėje sistemoje (toliau – Sistema) registruojami, pradedant lankyti mokyklą, ją keičiant arba toje pačioje mokykloje, pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio ugdymo programą (į 1 klasę), iš pradinio į pagrindinio ugdymo programą (į 5 klasę).

Prašymus mokytis Savivaldybės mokyklose registruoti Sistemoje gali visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos, ir asmenys, turintys leidimus laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje. Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis savivaldybės mokyklose, ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) dėl išskirtinių, bet objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės administracijai Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (Liepų g. 11, Klaipėda). Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, įvertinusi prašyme pateiktas aplinkybes, priima sprendimą dėl rašytinio prašymo užregistravimo (neužregistravimo) Sistemoje ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje.

Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys, prašymus turi registruoti Sistemoje asmeniškai. Jie gali laisvai rinktis ne daugiau kaip 3 savivaldybės mokyklas (priskirtų mokyklų šiai asmenų grupei nėra). Minėti asmenys bus priimami į mokyklų laisvas vietas, t. y. priėmus mieste faktiškai gyvenančius asmenis.
Prašymus svarbu užregistruoti Sistemoje iki pagrindinio priėmimo arba motyvacijos vertinimo į netradicinio ugdymo klases vykdymo pradžios, kadangi, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-01-15 įsakymu Nr. AD1-82, pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2020–2021 mokslo metais informacinės Sistemos pagrindu, vykdomas 2020 m.  gegužės 6—31 d.
Minėtu laikotarpiu prašymų registravimas Sistemoje bus stabdomas.

 

Klaipėdos Sendvario progimnazijos mokinių priėmimo komisija
Judita Aluzienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Irena Teišerskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Daiva Tamkuvienė, istorijos mokytoja;
Evelina Samuitienė, vokiečių kalbos mokytoja;
Inga Dvariškienė, socialinė pedagogė;
Dovilija Jančiauskienė, matematikos mokytoja;
Vida Galadauskienė, pradinio ugdymo mokytoja;
Airina Rimkevičienė, pradinio ugdymo mokytoja;
Inga Žilevičienė, mokyklos tarybos pirmininkė.

Priėmimo komisija:
1. vykdo užregistruotuose prašymuose pateiktų duomenų patikrą iki pagrindinio priėmimo vykdymo pradžios;
2. nagrinėja mokyklos vadovo pateiktus motyvacijos vertinimo rezultatus ir juos tvirtina protokoliniu nutarimu;
3. vertina priimtų asmenų pateiktus priėmimo dokumentus;
4. teikia siūlymus mokyklos vadovui dėl priėmimo komisijos veiklos tobulinimo;
5. atlieka kitus su priėmimu susijusius mokyklos vadovo pavedimus.

Mokyklos vadovas:
1. organizuoja, esant poreikiui, asmenų faktinių gyvenamųjų vietų patikras;
2. užtikrina tinkamą ir teisingą Sistemos tvarkymą;
3. nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus, apeliacijas, esant poreikiui, pasitelkia Priėmimo komisiją;
4. teikia informaciją ir konsultuoja asmenis priėmimo į mokyklą klausimais;
5. vykdo pavienį asmenų priėmimą, esant poreikiui, pasitelkia Priėmimo komisiją;
6. teikia siūlymus Savivaldybės administracijos direktoriui ar Švietimo skyriui dėl aptarnavimo teritorijų, klasių komplektavimo ir Aprašo pakeitimo.

Susiję dokumentai:

Aptarnavimo teritorijos, priskirtos savivaldybės mokykloms 2020-2021 m. m. priėmimui (.pdf)

Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (.pdf) 

Įsakymas dėl prašymų mokytis 2020-2021 m. m. registravimo pradžios (.pdf)

Įsakymas dėl pagrindinio priėmimo į mokyklas mokytis 2020–2021 mokslo metais vykdymo terminų nustatymo

Nustatytas klasių ir mokinių skaičius 2020-2021 m. m. (.pdf)

Patyčių dėžutė

patyciu dezute Sendvaris

 

 

kk

jjj

COVID-19

Valdymo priemonių planas organizuojant ugdymo procesą progimnazijoje Atsisiųsti...

Ką daryti, jei patvirtinta COVID-19 liga Atsisiųsti...

Rekomendacijos mokiniams (plakatas) Atsisiųsti...

Rekomendacijos mokykloms ir mokiniams Atsisiųsti...

Pamokų laikas

1-4 KLASĖ

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 9.50 - 10.35

4. 10.55 - 11.40

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

5-8 KLASĖ

1. 8.30 - 9.15

2. 9.25 - 10.10

3. 10.20 - 11.05

4. 11.25 - 12.10

5. 12.40 - 13.25

6. 13.35 - 14.20

7. 14.30 - 15.15

8. 15.25 - 16.10

Atostogos

1-8 klasių atostogos
(2020-2021 m. m.):

Rudens
2020-10-26 - 2020-10-30

Žiemos (Kalėdų)(1-4 kl.)
2020-12-14 - 2021-01-03

Žiemos (Kalėdų)(5-8 kl.)

2020-12-23 - 2021-01-05

Žiemos
2021-02-15 - 2021-02-19

Pavasario (Velykų)
2021-04-06 - 2021-04-09

NMPP

Dėl šalyje įvesto karantino 2019-2020 m. m. Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas nevyko.

Rėmėjai

 BK logas

 

 

Deglas logo

 

 

 DFDS Logo Positiv 2015 RGB

 

logo mbi

 

 

 

Konsole logo

 

 


Mokyklos rekvizitai

Savivaldybės biudžetinė
įstaiga
Mokyklos adresas:
Tilžės g. 39,
LT-91255 Klaipėda
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Tel./faksas
(8 46) 38 35 80
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190439717

Progimnazijos atributika

DB veliava     Lt veliava     facebook logo

Esinvesticijos.lt

Mes naudojame

TAMO nauja

Moodle logo

EDUKA dienynas

STEAM

Let's do it!

Erasmus+

Pagalba vaikams

LT72

OFF Book

„Aktyvi mokykla“

Olweus programa

Įveikime kartu

Programa "Gyvai"

Vaikų linija

Tėvų linija

Sveika mokykla

UPC