• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color

Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos

Psichologinė pagalba

 Psichologinės pagalbos tikslas – padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą pilnavertiškai gyventi ir mokytis.

Psichologinės pagalbos uždaviniai:

Nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;

Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų;

Padėti sudaryti pagrindą palankių psichologinių sąlygų susiformavimui ugdymo(-si) procese.

Kontaktai

Psichologė Marija Dubibina

Kabinetas: 209 (2 aukštas).

Darbo (priėmimo) laikas:

Pirmadienis
  11.30 - 16.00
Antradienis    8.00 - 11.00 
  14.30 - 15.30
Trečiadienis   12.25 - 17.25
Ketvirtadienis   10.30 - 14.00
Penktadienis     9.30 - 14.30
Pietų pertauka   11.55 - 12.25

Socialinė pagalba

Socialinio pedagogo darbo tikslas – laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti mokyklos nelankymo, nesimokymo, netinkamo elgesio, bendravimo ir kitas problemas.

Svarbiausias socialinio pedagogo uždavinys – būti mokyklos konsultantu įvairiais su vaiko teisėmis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Kontaktai

Socialinė pedagogė Inga Dvariškienė

Kabinetas: 302 (2 aukštas).

Tel. (8 46) 38 00 42

Darbo (priėmimo) laikas:

Pirmadienis
 7.30 – 9.50
 10.50 - 11.45
(11.45 - 12.15 pietų pertrauka) 
Antradienis
 7.30 – 11.55
(11.55 - 12.25 pietų pertrauka)
Trečiadienis
 7.30 – 11.55
(11.55 - 12.25 pietų pertrauka)
Ketvirtadienis
 7.30 – 10.55
(11.55 - 12.25 pietų pertrauka)

Penktadienis
 7.30 – 8.55
 10.50 - 11.55
(11.55 - 12.25 pietų pertrauka)
 

 

Visuomenės sveikatos specialisto pagalba

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė vykdo šias funkcijas:

1. Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams teikimas;

2. Informacijos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (gimnazijos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) gimnazijos bendruomenei;

3. Gimnazijos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;

4. Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;

5. Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;

6. Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;

7. Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus, informacijos pateikimas gimnazijos bendruomenei bei kitoms institucijoms 1 kartą per metus;

8. Alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo ir kt. paplitimo nustatymas;

9. Dalyvavimas gimnazijos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;

10. Pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;

11. Pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas

Kontaktai

Visuomenės sveikatos specialistė Bernutė Juškienė

Darbo (priėmimo) laikas: 

Antradienis  7.30 17.00
Trečiadienis  7.30  18.00
Ketvirtadienis
 7.30 – 18.00
Penktadienis
 10.24 – 16.18
Pietų pertrauka
13.00 – 13.30


Logopedinė pagalba

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos sutrikimų bei kitų komunikacijos sutrikimų. Išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį. Numato korekcijos būdus ir priemones, siekdamas užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms (rašymo, skaitymo sunkumams) atsirasti; Organizuoja individualias ir grupines korekcinio darbo pratybas įvairiems kalbos sutrikimams šalinti; Teikia metodinę pagalbą mokytojams, mokinių tėvams.

Kontaktai

Logopedė Laura Daubarienė

Konsultacijų laikas:

Pirmadienis
 ------
Antradienis
 14.05 - 16.35
Trečiadienis
 13.10 – 17.00
Ketvirtadienis
 -----
Penktadienis
 12.15 – 17.15
 

Specialioji pagalba

Mokyklos specialusis pedagogas teikia pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių (SUP): intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų ir kompleksinių sutrikimų. Konsultuoja mokyklos SUP mokinius, mokytojus, mokinių tėvus (globėjus) specialiojo ugdymo klausimais.

Pagalbos forma: SUP turintys mokiniai visiškos integracijos forma ugdomi pagal tos pačios klasės privalomą pamokų skaičių ir dalykus, pamokų metu.

Kontaktai

Specialioji pedagogė ir logopedė Reda Sadauskienė

Konsultacijų laikas:

Pirmadienis
7.45 - 17.15
(11.55 - 12.25 pietų pertrauka)
Antradienis
7.45 - 18.15 
(11.55 - 12.25 pietų pertrauka)
Trečiadienis

7.30 - 9.00 
Ketvirtadienis
7.45 - 17.15
(11.55 - 12.25 pietų pertrauka) 
Penktadienis
8.10 - 13.40
(12.10 - 12.40 pietų pertrauka) 

Mokyklos biblioteka

Mokyklos bibliotekos pagrindinis tikslas – kurti modernią, šiuolaikišką biblioteką, užtikrinti informacijos išteklių ir paslaugų gausą, siekti, kad biblioteka taptų informacijos centru.

Bibliotekos funkcijos:

Informacinių įgūdžių mokymas; Mokinių nukreipimas į savarankišką mokymąsi; Bendradarbiauti su mokytojais, mokiniais ir kitais bendruomenės nariais; Palaikyti ryšį su kitomis mokyklų bibliotekomis.

Kontaktai:

Bibliotekininkė Vaiva Dilertienė

Darbo laikas:

Pirmadienis
8.00 – 16.30
Antradienis
8.00 – 16.30
Trečiadienis
8.00 – 16.30
Ketvirtadienis
8.00 – 16.30
Penktadienis
8.00 – 16.30
Pietų pertrauka 12.30 – 13.00

Patyčių dėžutė

patyciu dezute Sendvaris

 

 

kk

jjj

COVID-19

Valdymo priemonių planas organizuojant ugdymo procesą progimnazijoje Atsisiųsti...

Ką daryti, jei patvirtinta COVID-19 liga Atsisiųsti...

Rekomendacijos mokiniams (plakatas) Atsisiųsti...

Rekomendacijos mokykloms ir mokiniams Atsisiųsti...

Pamokų laikas

1-4 KLASĖ

1. 8.00 - 8.45

2. 8.55 - 9.40

3. 9.50 - 10.35

4. 10.55 - 11.40

5. 12.00 - 12.45

6. 12.55 - 13.40

7. 13.50 - 14.35

5-8 KLASĖ

1. 8.30 - 9.15

2. 9.25 - 10.10

3. 10.20 - 11.05

4. 11.25 - 12.10

5. 12.40 - 13.25

6. 13.35 - 14.20

7. 14.30 - 15.15

8. 15.25 - 16.10

Atostogos

1-8 klasių atostogos
(2020-2021 m. m.):

Rudens
2020-10-26 - 2020-10-30

Žiemos (Kalėdų)(1-4 kl.)
2020-12-14 - 2021-01-03

Žiemos (Kalėdų)(5-8 kl.)

2020-12-23 - 2021-01-05

Žiemos
2021-02-15 - 2021-02-19

Pavasario (Velykų)
2021-04-06 - 2021-04-09

NMPP

Dėl šalyje įvesto karantino 2019-2020 m. m. Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas nevyko.

Rėmėjai

 BK logas

 

 

Deglas logo

 

 

 DFDS Logo Positiv 2015 RGB

 

logo mbi

 

 

 

Konsole logo

 

 


Mokyklos rekvizitai

Savivaldybės biudžetinė
įstaiga
Mokyklos adresas:
Tilžės g. 39,
LT-91255 Klaipėda
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Tel./faksas
(8 46) 38 35 80
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190439717

Progimnazijos atributika

DB veliava     Lt veliava     facebook logo

Esinvesticijos.lt

Mes naudojame

TAMO nauja

Moodle logo

EDUKA dienynas

STEAM

Let's do it!

Erasmus+

Pagalba vaikams

LT72

OFF Book

„Aktyvi mokykla“

Olweus programa

Įveikime kartu

Programa "Gyvai"

Vaikų linija

Tėvų linija

Sveika mokykla

UPC