• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color

Viešosios ir (arba) administracinės paslaugos

Psichologinė pagalba

 Psichologinės pagalbos tikslas – padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą pilnavertiškai gyventi ir mokytis.

Psichologinės pagalbos uždaviniai:

Nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti;

Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų;

Padėti sudaryti pagrindą palankių psichologinių sąlygų susiformavimui ugdymo(-si) procese.

Kontaktai

Psichologė Marija Dubibina

Kabinetas: 209 (2 aukštas).

Darbo (priėmimo) laikas:

Pirmadienis
  9.00 – 11.30
Antradienis   9.00 – 12.00
Ketvirtadienis
11.30 – 16.00

Psichologė Sonata Mickuvienė

Kabinetas: 209 (2 aukštas).

Darbo (priėmimo) laikas:

Antradienis   17.30 – 20.00
Trečiadienis   9.00 – 17.00

Socialinė pagalba

Socialinio pedagogo darbo tikslas – laiku pastebėti, įvertinti ir spręsti mokyklos nelankymo, nesimokymo, netinkamo elgesio, bendravimo ir kitas problemas.

Svarbiausias socialinio pedagogo uždavinys – būti mokyklos konsultantu įvairiais su vaiko teisėmis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Kontaktai

Socialinė pedagogė Inga Dvariškienė

Kabinetas: 302 (2 aukštas).

Tel. (8 46) 38 00 42

Darbo (priėmimo) laikas:

Pirmadienis
 8.30 – 13.00
(12.00 - 12.30 pietų pertrauka) 
Antradienis
 8.00 – 11.30
(11.30 - 12.00 pietų pertrauka)
Trečiadienis
 8.00 – 11.30
(12.00 - 12.30 pietų pertrauka)
Ketvirtadienis
 8.30 – 15.00
(12.00 - 12.30 pietų pertrauka)

Penktadienis
 8.00 – 10.00
(10.30 - 11.00 pietų pertrauka)
 

 

Visuomenės sveikatos specialisto pagalba

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė vykdo šias funkcijas:

1. Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams teikimas;

2. Informacijos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (gimnazijos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) gimnazijos bendruomenei;

3. Gimnazijos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;

4. Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;

5. Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;

6. Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes;

7. Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus, informacijos pateikimas gimnazijos bendruomenei bei kitoms institucijoms 1 kartą per metus;

8. Alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo ir kt. paplitimo nustatymas;

9. Dalyvavimas gimnazijos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;

10. Pagalba organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;

11. Pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas

Kontaktai

Visuomenės sveikatos specialistė Bernutė Juškienė

Darbo (priėmimo) laikas: 

Antradienis  8.00 18.00
Ketvirtadienis
 8.00 – 18.00
Penktadienis
 8.00 – 13.18
Pietų pertrauka
12.00 – 12.30


Logopedinė pagalba

Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos sutrikimų bei kitų komunikacijos sutrikimų. Išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį. Numato korekcijos būdus ir priemones, siekdamas užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms (rašymo, skaitymo sunkumams) atsirasti; Organizuoja individualias ir grupines korekcinio darbo pratybas įvairiems kalbos sutrikimams šalinti; Teikia metodinę pagalbą mokytojams, mokinių tėvams.

Kontaktai

Logopedė Jurgita Dobrovolskienė

Konsultacijų laikas:

Pirmadienis
 ------
Antradienis
9.00 – 14.00
Trečiadienis
11.00 – 15.00
Ketvirtadienis
9.00 – 15.00
Penktadienis
12.00 – 14.00
 

Specialioji pagalba

Mokyklos specialusis pedagogas teikia pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių (SUP): intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų ir kompleksinių sutrikimų. Konsultuoja mokyklos SUP mokinius, mokytojus, mokinių tėvus (globėjus) specialiojo ugdymo klausimais.

Pagalbos forma: SUP turintys mokiniai visiškos integracijos forma ugdomi pagal tos pačios klasės privalomą pamokų skaičių ir dalykus, pamokų metu.

Kontaktai

Specialioji pedagogė Reda Sadauskienė

Konsultacijų laikas:

Pirmadienis
8.15 - 13.15
Antradienis
8.15 - 12.15
Trečiadienis
8.15 - 12.15 
Ketvirtadienis
9.00 - 15.00 
Penktadienis
9.00 - 11.00 

Mokyklos biblioteka

Mokyklos bibliotekos pagrindinis tikslas – kurti modernią, šiuolaikišką biblioteką, užtikrinti informacijos išteklių ir paslaugų gausą, siekti, kad biblioteka taptų informacijos centru.

Bibliotekos funkcijos:

Informacinių įgūdžių mokymas; Mokinių nukreipimas į savarankišką mokymąsi; Bendradarbiauti su mokytojais, mokiniais ir kitais bendruomenės nariais; Palaikyti ryšį su kitomis mokyklų bibliotekomis.

Kontaktai:

Bibliotekininkė Evelina Samuitienė

Darbo laikas:

Pirmadienis
8.30 – 16.00
Antradienis
8.30 – 16.00
Trečiadienis
8.30 – 16.00
Ketvirtadienis
8.30 – 16.00
Penktadienis
8.30 – 16.00

 Pietų pertrauka: 11.15 – 11.45

Priėmimas į mokyklą

Dėl priėmimo į mokyklą 2019-2020 m. m.

Šiuo metu baigiama rengti informacinė priėmimo į mokyklas sistema, kurios pagrindu bus teikiami prašymai 2019–2020 mokslo metams, todėl rašytinių prašymų nešti į mokyklas nereikės. Skaityti daugiau...

Pamokų laikas

1. 8.15 - 9.00

2. 9.10 - 9.55

3. 10.05 - 10.50

4. 11.10 - 11.55

5. 12.25 - 13.10

6. 13.20 - 14.05

7. 14.15 - 15.00

8. 15.10 - 15.55

Atostogos

1-8 klasių atostogos:

Rudens
2018-10-29 - 2018-11-02
Žiemos (šv. Kalėdų)
2018-12-27 - 2019-01-02
Žiemos
2019-02-18 - 2019-02-22
Pavasario (šv. Velykų)
2019-04-23 - 2019-04-26
Vasaros
1-4 klasės:
2019-06-10 - 2019-08-30
5-8 klasės:
2019-06-24 - 2019-08-30

NMPP

2018 m. balandžio - gegužės mėn. 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Džiaugiamės labai  gerais mūsų mokyklos mokinių rezultatais!
Susipažinti su rezultatais

Rėmėjai

 BK logas

 

 

Deglas logo

 

 

 DFDS Logo Positiv 2015 RGB

 

logo mbi

 

 

 

Konsole logo

 

 


Mokyklos rekvizitai

Savivaldybės biudžetinė
įstaiga
Mokyklos adresas:
Tilžės g. 39,
LT-91255 Klaipėda
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Tel./faksas
(8 46) 38 35 80
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190439717

Progimnazijos atributika

DB veliava     Lt veliava     facebook logo

Mes naudojame

TAMO nauja

 EDUKA dienynas

 manodienynaslogo

OFF Book

Let's do it!

Erasmus+

„Aktyvi mokykla“

Olweus programa

Įveikime kartu

Programa "Gyvai"

Vaikų linija

Tėvų linija

Sveika mokykla

UPC